Od 25 stycznia do 4 lutego 2019 r.

Od 25 stycznia 2019 r. każdy mieszkaniec Głowna, który ukończył 16. rok życia będzie mógł zgłosić swoją propozycję zadania do zrealizowania w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na rok 2019.

Kwota przeznaczona na realizacje zgłoszonych w ten sposób projektów to 150.000 zł. Maksymalna wysokość środków przewidzianych na realizację jednego zadania to 50 000 zł. Propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna będzie można zgłaszać do 4 lutego 2019 r.

Od 5 lutego 2019 r. do 28 marca 2019 r.

Projekty zostaną poddane ocenie formalnej przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Te, które zostaną pozytywnie zaopiniowane znajdą się na liście do głosowania.

do 2 kwietnia 2019 r.

Najpóźniej do 2 kwietnia ogłoszona zostanie finalna lista projektów, które znajdą się głosowaniu podczas trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna.

Od 5 do 15 kwietnia 2019 r.

Od 5 do 15 kwietnia 2019 roku odbędzie się elektroniczne i tradycyjne głosowanie na projekty zadań. Prawo do głosowania przysługuje każdemu mieszkańcowi Głowna. Wyniki głosowania poznamy do 19 kwietnia 2019 r.

Aktualności

Informacja
Ruszyło głosowanie
Wyniki losowania numerów zadań z Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna