Komunikat ze strony:
Głosowanie na projekty zadań rozpocznie się 24 lutego i potrwa do 8 marca 2020 roku.