Od 18 listopada do 1 grudnia 2019 r.

Od 18 listopada 2019 r. każdy mieszkaniec Głowna, będzie mógł zgłosić swoją propozycję zadania do zrealizowania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na rok 2020.

Kwota przeznaczona na realizacje zgłoszonych w ten sposób projektów to 150.000 zł. Maksymalna wysokość środków przewidzianych na realizację jednego zadania to 50 000 zł. Propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna będzie można zgłaszać do 1 grudnia 2019 r.

IV edycja Budżetu Obywtelskiego Miasta Glowna

Opublikowany przez Miasto Głowno Piątek, 15 listopada 2019

Od 2 grudnia 2019 r. do 22 stycznia 2020 r.

Projekty zostaną poddane ocenie formalnej przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Te, które zostaną pozytywnie zaopiniowane znajdą się na liście do głosowania.

do 17 lutego 2020 r.

Najpóźniej do 17 lutego ogłoszona zostanie finalna lista projektów, które znajdą się głosowaniu podczas trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna.

Od 24 lutego do 8 marca 2020 r.

Od 24 lutego do 8 marca 2020 roku odbędzie się elektroniczne i tradycyjne głosowanie na projekty zadań. Prawo do głosowania przysługuje każdemu mieszkańcowi Głowna. Wyniki głosowania poznamy do 13 marca 2020 r.

Aktualności

Budżet Obywatelski Miasta Głowna na rok 2020 – wyniki głosowania
IV edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na 2020 rok ˗ lista zadań
Wyniki weryfikacji zadań