Budżet Obywatelski Miasta Głowna na rok 2020 – wyniki głosowania

Budżet Obywatelski Miasta Głowna na rok 2020 – wyniki głosowania

W dniach 24 lutego – 8 marca 2020 r. mieszkańcy Głowna głosowali na projekty zgłoszone do IV edycji Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu wzięło udział 455 osób. Poprawnie wypełniono 432 karty do głosowania. Największą popularnością cieszyło się głosowanie drogą elektroniczną. 
Wyniki przedstawiają się następująco. 

Do realizacji zostały wybrane 3 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, tj. projekt nr: 1, 2 i 4.


Udostępnij ten artykuł