• Spotkanie z mieszkańcami: 23 stycznia 2019 roku godz. 17.00, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głownie (ul. Andersa 37); 
  • Zgłaszanie projektów - od 25 stycznia do 4 lutego 2019 roku; 
  • Weryfikacja projektów od 5 lutego do 28 marca 2019 roku;
  • Głosowanie od 5 do 15 kwietnia 2019 roku; 
  • Ogłoszenie wyników do 19 kwietnia 2019 roku. 

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

Propozycje projektów zadań przyjmowane będą od 25 stycznia do 4 lutego 2019 roku poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej lub w formie tradycyjnej (formularze dostępne w Urzędzie Miasta). Do wniosku należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez 10 mieszkańców. 

WERYFIKACJA PROJEKTÓW

Projekty zostaną poddane ocenie formalnej przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Te, które zostaną pozytywnie zaopiniowane znajdą się na liście do głosowania. 

GŁOSOWANIE

Od 5 do 15 kwietnia 2019 roku odbędzie się elektroniczne i tradycyjne głosowanie na projekty zadań. Prawo do głosowania przysługuje każdemu mieszkańcowi Głowna, który w danym roku kalendarzowym ukończył 16 lat.


Udostępnij ten artykuł