Ustala się następujący harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna 
na 2020 rok:

  1. spotkanie z mieszkańcami: 13 listopada 2019 roku godz. 17.00, w budynku byłego Gimnazjum Miejskiego w Głownie (ul. Kościuszki 11/13) 
  2. zgłaszanie zadań: od 18 listopada do 1 grudnia 2019 roku;
  3. weryfikacja formalna i ocena merytoryczna zadań: od 2 grudnia 2019 do 22 stycznia 2020 roku;
  4. głosowanie: od 24 lutego do 8 marca 2020 roku;
  5. ogłoszenie wyników: do 13 marca 2020 roku.


Udostępnij ten artykuł