Wyniki głosowania w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna

Wyniki głosowania w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna

Podajemy wyniki głosowania mieszkańców w procedurze Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na rok 2018.

W związku z zakończonym postępowaniem prokuratorskim (o czym więcej na Oficjalnym Portalu Miejskim) i wnioskiem Burmistrza Głowna, 2 marca 2018 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna wznowił procedurę Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na rok 2018 i zatwierdził ostateczne wyniki głosowania mieszkańców (zgodnie z rozstrzygnięciem prokuratury z głosowania tego usunięto 196 głosów nieważnych, albowiem zostały one oddane
z naruszeniem prawa).

Oto ostateczne wyniki:

W głosowaniu na Budżet Obywatelski Miasta Głowna na 2018 rok oddano łącznie 2050 głosów
z czego:

 • 239 głosów unieważniono, w tym:

  • 196 głosów - z powodu naruszenia prawa,
  • 4 głosy - jako oddane podwójnie przez te same osoby z różnych adresów mailowych),
  • 31 – jako głosy internetowe, których mieszkańcy deklarujący zamieszkanie na terenie Głowna nie potwierdzili, a taki był obowiązek,
  • 8 głosów testowych

 • 1811 głosów zostało oddanych prawidłowo.

Wydano 37 kart do głosowania ręcznego:

  • 5 kart – w Urzędzie Miejskim przy ul. Ludwika Norblina 1
  • 14 kart – w Urzędzie Miejskim przy ul. Młynarskiej 15
  • 18 kart – w Urzędzie Miejskim przy ul. Dworska 4

Pozostałe głosy oddane zostały w głosowaniu elektronicznym.

W głosowaniu na zadania zgłoszone w procedurze budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna
na rok 2018 wzięło udział 1731 mieszkańców zameldowanych w Głownie oraz 80 osób zamieszkałych na terenie miasta Głowna. W głosowaniu wzięło udział 917 kobiet i 894 mężczyzn.

Głosy oddane z podziałem na wiek:

 • 16 – 25 lat – 320 głosów
 • 25 – 35 lat – 368 głosów
 • 36 – 45 lat – 446 głosów
 • 46 – 55 lat – 236 głosów
 • 56 – 65 lat – 236 głosów
 • 66 – 75 lat – 136 głosów
 • powyżej 76 lat – 69 głosów

Do realizacji Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zatwierdził 4 projekty z najwyższą ilością punktów, których łączny koszt nie przekracza planowanej kwoty 150.000 zł, z tym jednak zastrzeżeniem,
że projekty, które uzyskały pierwsze trzy lokaty, będą realizowane w pełnym wnioskowanym zakresie zaś projekt, który uplasował się na miejscu 4 - tylko do wysokości środków nie przekraczających puli zarezerwowanej na realizację Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok tj. łącznej dla wszystkich projektów kwoty 150.000 zł.

Projekty zatwierdzone do realizacji:

 1. „Bezpieczne Głowno” - zakup profesjonalnego sprzętu dla OSP w Głownie - w kwocie 44.085 zł (projekt nr 4) – 1425 punktów,
 2. Wielofunkcyjny plac sportowo-edukacyjny przy SP nr 3 w Głownie - w kwocie 50.000 zł (projekt nr 3) – 1414 punktów,
 3. Park Fitness z wieżą kalisteniczną - w kwocie 25.000 zł (projekt nr 8) – 1105 punktów,
 4. Upiększamy nasze miasto - Murale w Głownie  - w kwocie stanowiącej pozostałość środków z puli łącznej 150.000 zł (projekt nr 6) – 1089 punktów.

Pełna lista projektów wraz z liczbą otrzymanych punktów w załączniku poniżej. 


Załączniki

Udostępnij ten artykuł