Wyniki III edycji

Budżet Obywatelski Miasta Głowna na rok 2019 – wyniki głosowania W dniach 5-15 kwietnia br. mieszkańcy Głowna głosowali na projekty zgłoszone do III edycji Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu wzięło udział 1745 osób. Poprawnie wypełniono 1707 kart do głosowania. Największą popularnością cieszyło się głosowanie drogą elektroniczną. Wyniki przedstawiają się następująco:


Do realizacji zostały przyjęte 3 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, tj. projekt nr: 7, 4 i 1.

Załączniki

Udostępnij ten artykuł