Wyniki weryfikacji zadań

Wyniki weryfikacji zadań

Zakończył się etap weryfikacji zadań zgłoszonych w IV edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna. Łącznie zgłoszono 6 projektów. Wymogi formalne Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna spełniły wszystkie złożone projekty.
Po weryfikacji formalnej formularzy zgłoszenia zadania, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przekazał 6 projektów do dalszej oceny.
W wyniku oceny merytorycznej, dokonanej przez pracowników właściwych komórek merytorycznych urzędu, 4 zadania zostały zaopiniowane pozytywnie, natomiast 2 projekty otrzymały ocenę negatywną.
Wnioskodawcy, których propozycje zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej nie skorzystali z przysługującego im prawa do odwołania.

Wyniki weryfikacji zgłoszonych zadań:

Nr zadania

Tytuł zadania

Wynik weryfikacji

Uwagi

1.


Plażing na Plażowej zakup leżanki obrotowej
i miejskich hamaków


pozytywny

 

2.

Minigolf


negatywny

rzeczywisty koszt realizacji zadania przewyższa kwotę przeznaczoną w Budżecie Obywatelskim Miasta Głowna
na 2020 rok na realizację jednego zadania, tj. 50.000 zł – zadanie odrzucone na etapie oceny merytorycznej

3.

Modernizacja
placu zabaw
na Osiedlu Sikorskiego


pozytywny

 

4.

Plenerowa siłownia rekreacyjna


pozytywny

 

5.

Plac zabaw wraz
z siłownią plenerową
na Osiedlu Huta Józefów


pozytywny

 

6.

Głowno – miasto blisko natury


negatywny

rzeczywisty koszt realizacji zadania przewyższa kwotę przeznaczoną w Budżecie Obywatelskim Miasta Głowna
na 2020 rok na realizację jednego zadania, tj. 50.000 zł – zadanie odrzucone na etapie oceny merytorycznej

Harmonogram kolejnych działań:
Do dnia 10 lutego 2020 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w drodze losowania ustali kolejność pozytywnie zweryfikowanych zadań na karcie do głosowania.

Do dnia 17 lutego 2020 roku zostanie opublikowana lista zadań zakwalifikowanych do udziału
w głosowaniu.

W dniach 24 lutego - 8 marca 2020 roku odbędzie się głosowanie:

• tradycyjne (w formie papierowej) w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 w:
   - Urzędzie Miejskim w Głownie ul. Młynarska 15 pok. 5 (punkt informacyjny)
   - Urzędzie Miejskim w Głownie ul. Dworska 4 pok. 1
   - Urzędzie Miejskim w Głownie ul. Norblina 1 pok. 10
Uwaga: w dniach 27 lutego i 5 marca 2020 roku punkt przy ul. Młynarskiej 15 czynny będzie do godz. 18.00

• elektroniczne przez całą dobę
   - za pośrednictwem portalu https://budzet.glowno.pl
 

Do dnia 13 marca 2020 roku poznamy wyniki głosowania

Udostępnij ten artykuł