Wyniki głosowania

Wyniki głosowania

W I edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na rok 2017 oddano łącznie 1813 głosów z czego:

  • 12 głosów zostało odrzuconych ze względów formalnych,
  • 1685 głosów zostało oddanych prawidłowo,
  • 116 głosów w głosowaniu internetowym nie zostało potwierdzonych.

Wydano 126 kart do głosowania ręcznego (tradycyjnego):

  • 79 kart – w Urzędzie Miasta, ul. Ludwika Norblina 1,
  • 39 kart – w Urzędzie Miasta, ul. Młynarska 15,
  • 8 kart – w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Dworska 4.

W głosowaniu wzięło udział 54,73% kobiet i 45,27% mężczyzn.

Listy z oddanymi głosami na trzy najwyżej punktowane projekty zostały przeanalizowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Do zrealizowania Zespół zatwierdził dwa projekty z najwyższą ilością punktów, które zmieściły się w wysokości planowanego budżetu tj. w kwocie 150.000,00 zł.

Projekty zatwierdzone do zrealizowania:

1.  Bezpieczne żagle na Mrożyczce -  1198 punktów (projekt nr 20, szacowany koszt  26.280,00 zł)

2.  Budowa chodnika na ulicy Kopernika – 859 punktów (projekt nr 01, szacowany koszt 123.720,00 zł)

Lista wszystkich projektów wraz z liczbą otrzymanych punktów jest dostępna na https://budzet.glowno.pl/projekty


Załączniki

Udostępnij ten artykuł