Koniec etapu zgłaszania zadań

Koniec etapu zgłaszania zadań

1 grudnia zakończył się etap zgłaszania zadań do IV edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna. Mieszkańcy zgłosili 6 propozycji zadań do realizacji w 2020 roku. Wszystkie złożone projekty przeszły pozytywnie weryfikację formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej, która zakończy się do dnia 22 stycznia 2020 roku.

Udostępnij ten artykuł