Zakończył się etap weryfikacji formalnej projektów złożonych w ramach II edycji

Zakończył się etap weryfikacji formalnej projektów złożonych w ramach II edycji

Zakończył się etap weryfikacji formalnej projektów zgłoszonych w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na 2018 rok. Łącznie złożono 18 wniosków w tym 11 zadań spełniło wymogi formalne regulaminu, 7 - zostało odrzuconych, w tym  5 z nich przysługuje odwołanie od decyzji Zespołu do Burmistrza Głowna w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji o ocenie. Szczegółowy wykaz projektów znajduję się poniżej. 

Projekty zaakceptowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na 2018 rok

1. Upiększamy nasze miasto - MURALE W GŁOWNIE

2. Siłownia plenerowa Sikorskiego

3. Strefa relaksu na terenie przyległym do zalewu Mrożyczka (ul. Plażowa/ul. Morska)

4. Siłownia fizyczno-umysłowa

5. „Mrożyczka Beach Party"-  zapraszają DJ Rzepka i DJ Norek

6. Wielofunkcyjny plac sportowo - edukacyjny przy SP Nr 3 w Głownie

7. „Bezpieczne Głowno"- zakup profesjonalnego sprzętu dla OSP w Głownie

8. PLAC ZABAW DLA DZIECI I DOROSŁYCH CHWILA WYTCHNIENIA"

9. Park fitness z wieżą kalisteniczną Cebertowicz" ul. Kopernika

10. Ogródek dydaktyczno-rekreacyjny ADAŚ"

11. „Głowno dla Niepodległej" -  cykl wydarzeń upamiętniających 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Projekty odrzucone przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na 2018 rok
oraz argumenty przemawiające za odrzuceniem danego projektu

1. Głowno Miastem Rowerzystów - trasy rowerowe, edukacja rowerzystów, bezpieczeństwo na drodze, projekt
został odrzucony z uwagi na niedostarczenie w regulaminowym terminie 7 dni  informacji o lokalizacji projektu.

2. Budowa chodnika na ul. Słowackiego, projekt został odrzucony z uwagi na koszt realizacji przewyższający kwotę
50 000 zł (koszt budowy nowego chodnika + wymiana krawężników). Ponadto, remont chodnika powinien być wykonany
zarówno po prawej jak i lewej stronie ulicy.  Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Zespołu do Burmistrza
Głowna w terminie 5 dni od daty jej otrzymania.

3. Plaża Huta Józefów, projekt został odrzucony z uwagi na niedostarczenie w regulaminowym terminie 7 dni zgody
zarządcy terenu.

4. Budowa chodnika ulicy Plażowej, projekt został odrzucony z uwagi na koszt realizacji przewyższający kwotę
50 000 zł.  Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Zespołu do Burmistrza Głowna w terminie 5 dni
od daty jej otrzymania.

5. Mobilna scena ZHP Głowno, zakup sceny, urządzeń towarzyszących, wyposażenia imprez plenerowych
wraz 
z przekazaniem do wykorzystania Hufcowi ZHP GŁOWNO, projekt został odrzucony z uwagi na rzeczywisty koszt realizacji przewyższający kwotę 50 000 zł. Ponadto:

- Gmina Miasta Głowno posiada nagłośnienie o wskazanych parametrach oraz zaplecze techniczne w postaci
100 krzeseł ogrodowych, 10 stołów,

- w 2018 r. zaplanowano zakup namiotu eventowo-promocyjnego,

- na terenie zalewu Mrożyczka" dostępna jest altana taneczno-koncertowa, z której mogą korzystać bezpłatnie
organizacje i stowarzyszenia.
Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Zespołu do Burmistrza Głowna
w terminie 5 dni od  daty jej otrzymania.

-  z treści złożonego wniosku wynika ponadto, iż zakupiony sprzęt i urządzenia miałyby być wykorzystywane przez Hufiec ZHP, tymczasem zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego (§2 ust.4), efekt realizacji zadania tj. ewentualnie zakupiony sprzęt, winien być dostępny dla ogółu mieszkańców Głowna. Oznacza to, że zakupiony z budżetu miejskiego sprzęt i urządzenia stanowią własność Gminy Miasta Głowna, a korzystać z tego sprzętu i urządzeń powinien nie tylko Hufiec ZHP, ale każde stowarzyszenie, organizacja czy też grupa inicjatywna, która będzie organizatorem jakiegokolwiek nieodpłatnego wydarzenia/imprezy na rzecz mieszkańców. 

6. Lodowisko i wypożyczalnia łyżew, projekt został odrzucony z uwagi na rzeczywisty koszt realizacji przewyższający
kwotę 50 000 zł, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Zespołu do Burmistrza Głowna w terminie 5 dni
od daty jej otrzymania.

7. Kino w MOKU, projekt został odrzucony z uwagi na rzeczywisty koszt realizacji przewyższający kwotę 50 000 zł.
Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Zespołu do Burmistrza Głowna w terminie5 dni od daty jej otrzymania.


Udostępnij ten artykuł