Zgłaszamy projekty do BO

Od 18 listopada 2019 r. każdy mieszkaniec Głowna, będzie mógł zgłosić swoją propozycję zadania do zrealizowania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na rok 2020.

Kwota przeznaczona na realizacje zgłoszonych w ten sposób projektów to 150.000 zł. Maksymalna wysokość środków przewidzianych na realizację jednego zadania to 50 000 zł. Propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna będzie można zgłaszać do 1 grudnia 2019 r.


Udostępnij ten artykuł