Zgłoś kandydatów na członków  Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Zgłoś kandydatów na członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Burmistrz Głowna zaprasza pełnoletnich mieszkańców naszego miasta oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Głowna do zgłaszania swoich przedstawicieli do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na 2019 rok.

Zespół ten będzie dbał o prawidłowy przebieg konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu miasta Głowna na realizację zadań zaproponowanych przez mieszkańców. Do jego zadań będzie należało m.in. zatwierdzenie zadań po ocenie merytorycznej, czuwanie nad prawidłowością liczenia głosów, ustalenie wyników głosowania. Członkowie Zespołu nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w Zespole. 

Zainteresowani mieszkańcy powinni zgłaszać się osobiście, natomiast zgłoszeń przedstawicieli organizacji pozarządowych mogą dokonywać upoważnione osoby, reprezentujące daną organizację. Zgłoszenia przyjmowane będą od 7 do 14 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Głownie ul. Młynarska 15 pok. 5, w godz. 8.00 - 16.00.

Udostępnij ten artykuł